Ljusbärare till Funbo kyrka utanför Uppsala

Memorial – smidd ljusbärare till minneslund i Uppsala

Ljusbärare med lekfullt allvar

Smidd ljusbärare utformad som ett ”skum” av bubblor. Asymmetriskt, men ändå kontrollerat, varje ljus eller blombukett står i sin egen bubbla, sin egen ”ö”, men har ändå kontakt med resten av ”alltet”. En vacker tanke tycker jag.

Ljusbrickorna har ett hål för att ev överblivet stearin eller vatten ska kunna rinna ut. Hålet är smitt med ett verktyg som ”drar med sig” material. Det gör att det blir ett naturligt fall. Även här är hålen placerade asymmetriskt för att bibehålla känslan.

Vi har även tänkt på åtkomst. Att nå över hela, även om man sitter i rullstol.

Det här är ett lysande exempel på hur bra det kan bli med ett lyckat samarbete. Ljusbäraren är ett samarbete med landskapsarkitekt Karin Sidén Lannegård (som då jobbade på Bjerking). hon kom fram med utkastet till idén och jag arbetade med detaljerna, samt producerade den i min smedja.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: