Årets uppskattning 2014

utdrag ur nyhetsbrev från Kultur och bildning, Landstinget i Uppsala län

På kulturnämndens sammanträde 19 juni delas Årets Uppskattning 2014, landstingets barn- och ungdomskulturpris, ut. Mottagaren är Johan J:son Ljung, församlingsassistent vid barn- och ungdomsverksamheten i Tolfta församling, Svenska kyrkan. Han får priset för sitt stora engagemang och sin drivkraft kring olika kulturprojekt där han ser till att alla barn får en möjlighet till kulturupplevelser. Priset består av 20 000 kr samt ett unikt framtaget konstverk av konstsmeden Silas Engström.

Hökuggla,klar5
Hökuggla,klar4

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: